Insekticidai

Cyperkill 500 EC

Piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naudojamas kenkėjams naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žirniuose, pupose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, poruose, svogūnuose, česnakuose, bulvėse, dekoratyviniuose augaluose.

Cyperkill 500 EC

Cyperkill 500 EC– piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naudojamas kenkėjams naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žirniuose, pupose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, poruose, svogūnuose, česnakuose, bulvėse, dekoratyviniuose augaluose.

Veiklioji medžiaga: cipermetrinas 500 g/l

Pavidalas: koncentruota emulsija.                

Rekomendacijos:

  • Ieviniai amarai sudaro dideles kolonijas ant javų stiebų ir lapų. Nuo šių kenkėjų reikia purkšti, jeigu javų krūmijimosi tarpsniu apnikta 50 proc. augalų ir ant augalo yra po 1-2 amarus, bamblėjimo tarpsniu – 50 proc. apniktų stiebų ir daugiau kaip po 10 amarų ant stiebo.

  • Nuo tripsų insekticidai javuose naudojami kai šiais kenkėjais apnikta apie 50 proc. stiebų, o ant stiebo vidutiniškai randama 1-2 tripsai. Dauguma tripsų slepiasi po lapamakštėmis.

  • Kadangi ankštariniai gumbauodžiai kenkia rapsams dėdami kiaušinėlius į ankštarinio paslėptastraublio padarytas angas ankštaroje, tai viena iš pagrindinių apsaugos priemonių yra pastarųjų kontrolė. Insekticidus rekomenduojama naudoti, kai lauko krašte aptinkamvidutiniškai 0,5-2 paslėptastraubliai ant augalo.

  • Rekomenduojama norma 0,05 - 0,1 l/ha.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 200-400 l/ha

Pakuotė: 1 l.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.