Herbicidai

MCPA Super

Sisteminio veikimo, fenoksi klasės herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.

MCPA Super

Sisteminio veikimo, fenoksi klasės herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose ir kvietrugiuose, javuose su dobilų įsėliu, raudonuosiuose dobiluose sėklai, pievose, ganyklose, bulvėse.

Veiklioji medžiaga: MCPA 500 g/l

Pavidalas: vandenyje tirpus koncentratas                         

Poveikis piktžolėms:

MCPA Super yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, į augalus patenka per lapus ir stiebus, kaupiasi meristeminiuose audiniuose, sutrikdydamas fotosintezės procesą. Optimaliam herbicido veikimui reikia, kad oro temperatūra būtų +10º C  +20º C. Produktą gerai toleruoja augalai. Poveikis piktžolėms pastebimas praėjus 2 – 7 dienoms po purškimo, piktžolės sunyksta per 10 – 15 dienų.

Labai jautrios piktžolės: baltoji balanda, trikertė žvaginė, dirvinė usnis, dirvinė aklė, dirvinis garstukas, dirvinė pienė, dirvinė čiužutė.

Rekomendacijos:

  • Rekomenduojama norma 0,8 - 2,0 l/ha.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 200-300 l/ha

Pakuotė: 1 l. 5 l.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.