Herbicidai

Elegant

Selektyvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles.

Elegant 2FD

Elegant 2FD yra selektyvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose ir avižose.

Veiklioji medžiaga: florasulamas 6.25 g/l + 2,4-D 300 g/l

Pavidalas: suspo-emulsija                         

Poveikis piktžolėms:

Produktas naudojamas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti javuose po sudygimo. Veiklioji medžiaga 2,4-D dichlorfenoksi acto rūgštis veikia kaip sintetinis auksinas didindamas auksinų koncentraciją augale dėl kurio deformuojasi piktžolių lapai. Veiklioji medžiaga florasulamas stabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, iš pradžių sulėtindamas augimą ir palaipsniui sunaikindamas augalą.

Labai jautrios piktžolės: rapsai, rugiagėlė, baltoji balanda, dirvinis raguolis, vijoklinis pelėvirkštis, ramunės, dirvinė neužmirštuolė, aguona birulė, trumpamakštis rūgtis, dirvinis garstukas, daržinė žliūgė, bekvapis šunramunis, bekvapė ramunė, mėlynžiedis vikis, ketursėklis vikis.

Rekomendacijos:

  • Herbicidu Elegant 2FD geriausią rezultatą pasieksite, kai piktžolės aktyviai auga, yra pakankamai drėgmės, geros oro sąlygos jų augimui.

  • Kai augimo sąlygos piktžolėms yra nepalankios dėl sausros, vėsaus oro, užmirkusio dirvožemio, taip pat esant piktžolėms didesnėms nei 3-4 tikrieji lapeliai, produkto efektyvumas bus lėtesnis, todėl esant tokioms sąlygoms, rekomenduojama didinti leistiną herbicido naudojimo normą.

  • Produktas efektyvus nuo +5 0С, bet geriausias veikimas esant +10 0С temperatūrai. Lietus praėjus 1 valandai po purškimo preparato efektyvumui įtakos neturi. Venkite purškiamo tirpalo patekimo ant greta augančių augalų.

  • Rekomenduojama norma 0,4 - 0,6 l/ha.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 200-300 l/ha

Pakuotė: 5 l.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.