Herbicidai

Basagran 480

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti.

Basagran 480

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai.

Veiklioji medžiaga: bentazonas 480 g/l

Pavidalas: vandenyje tirpus koncentratas                         

Poveikis piktžolėms:

Bazagranas 480 yra kontaktinis herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga patenka į augalus per žaliąsias dalis ir stabdo jų fotosintezę, todėl purškiant piktžolių lapai ir stiebai turi būti gerai padengti darbiniu tirpalu. Šiltas, drėgnas ir saulėtas oras purškimo metu pagreitina preparato veikimą. Bazagranas 480 naudojamas, kai piktžolės yra visiškai sudygusios, bet turi ne daugiau kaip 4 tikruosius lapelius.

Labai jautrios piktžolės: bekvapius šunramunius (bekvapes ramunes), daržines žliūges, dirvines čiužutes, dirvinius kežius, garstukus, kibiuosius lipikus, paprastąsias gaivas, paprastąsias žiles, rapsų pabiras, rugiagėles, svėres, trikertes žvagines.

Rekomendacijos:

  • Purkškite saulėtą, bet nekarštą dieną. Saulės šviesa pagerina herbicido veikimą.

  • Bazagranas 480 efektyviausiai veikia, kai oro temperatūra aukštesnė kaip +12oC. Nepurkškite, kai temperatūra aukštesnė kaip +25o C, atidėkite purškimą iki vakaro.

  • Purkškite, kai tik pradeda dygti piktžolės. Jautriausios herbicidui piktžolės yra iki 4 lapelių tarpsnio. Paaugę javai uždengia piktžoles ir tirpalas jų nepasiekia. Kad piktžolės geriau įsisavintų veikliąją medžiagą, po purškimo 6 valandas turėtų nelyti.

  • Rekomenduojama norma 2,0 - 3,0 l/ha.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 300-500 l/ha

Pakuotė: 5 l.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.