Herbicidai

Tombo

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti plačialapėms bei vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose javuose.

Tombo

Tombo - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti plačialapėms bei vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose javuose: kviečiuose, kvietrugiuose ir rugiuose. Florasulamas ir piroksulamas yra triazolopirimidino sulfonanilidilų klasės herbicidai, o aminopiralidas priklauso piridinkarboksilo rūgščių klasės herbicidams.

Veiklioji medžiaga: piroksulamas 50g/kg, florasulamas 25 g/kg, aminopiralidas 50 g/kg. Sudėtyje yra klokvintocet-meksilo ir piroksulamo, kurie gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Pavidalas: vandenyje tirpus koncentratas                         

Poveikis piktžolėms:

Florasulamas ir piroksulamas yra herbicidų triazolopirimidino sulfonanilidilo klasės, kuri stabdo augalo enzimų acetolaktazės sintezę, dar vadinama acetohidroksi rūgšties sinteze . Aminopiralidas priklauso piridino karboksilo rūgščių grupės herbicidams. Jis labai greitai absorbuojamas ir pernešamas augalų, susikaupia meristeminiuose audiniuose. Jautrių augalų ištįsta stiebas, augalai prieš laiką senėja ir augalas žūsta.

Labai jautrios piktžolės: dirvinė smilguolė, svidrės, tuščioji aviža, veronikas, dirvines našlaites, kibiuosius lipikus, notreles, dirvines akles, žliūges, aguonas birules, ramunes, vijoklinius pelėvirkščius, snapučius, rugiagėles.

Rekomendacijos:

  • Tombo ir lipni medžiaga turi būti išpurkšti traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais.

  • Tinkamiausias panaudojimo laikas - kai piktžolės aktyviai auga. Tombo augalai daugiausiai įsisavina per lapus, todėl būtina gerai apipurkšti lapus herbicidu.

  • Tombo efektyvumas gali sumažėti, kai dirva labai sausa arba temperatūra žema, nes sulėtėja piktžolių augimas.

  • Tombo purškiamas 0,15-0,2 kg/ha norma pridedant 0,5% koncentracijos PAM.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 200-300 l/ha

Pakuotė: 5 kg.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.