Herbicidai

Galera

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti.

Galera 334 g/l

Galera - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose rapsuose.

Veiklioji medžiagos: klopiralidas 267 g/l, pikloramas 67 g/l

Pavidalas: vandens tirpalas                         

Poveikis piktžolėms:

GALERA į augalą patenka per lapus ir su sultimis pasiskleidžia visame augale. Poveikis usnims ir ramunėms pastebimas po 3 – 4 dienų. Jų augimas sustoja, o piktžolės visiškai žūsta per 3 – 4 savaites po purškimo. Geriausiai piktžolės sunaikinamos, kai jos aktyviai auga. Usnys ir pienės geriausia sunaikinamos skrotelės tarpsnyje, kai jos pasiekia 15-20 cm aukštį. Lietus 6 valandos po purškimo įtakos herbicido efektyvumui neturi.

Labai jautrios piktžolės: kibusis lipikas iki 8 cm aukščio, rugiagėlė, bekvapis šunramunis, daržinė pienė, dirvinė pienė, dirvinė usnis, ankstyvasis šalpusnis, dėmėtasis rūgtis, bobramunis, vaistinė ramunė, žvirbliarūtė, dirvinis dobilas.

Rekomendacijos:

  • Žieminius rapsus galima purkšti rudenį nuo 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14) arba pavasarį iki butonų pasirodymo tarpsnio (BBCH 31).

  • Vasarinius rapsus galima purkšti nuo 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14) iki butonų pasirodymo tarpsnio (BBCH 31).

  • Tinkamiausia purškimui oro temperatūra yra nuo +10 oC iki +20 oC. Nenaudokite esant didesnei kaip +28 oC ar žemesnei +10 oC temperatūrai.

  • Purškiant vienkartine 0,35 l/ha preparato norma, sunaikinamos visos jautrios šiam preparatui sudygusios piktžolės.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 200-400 l/ha

Pakuotė: 5 l.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.