Fungicidai

Variano XPRO

Plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų, triazolų ir strobilurinų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių bei žieminių rugių ligų.

Variano XPRO

Plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų, triazolų ir strobilurinų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių bei žieminių rugių ligų.

Veikliosios medžiagos: biksafenas 40 g/l, fluoksastrobinas 50 g/l, protiokonazolas 100 g/l

Pavidalas: koncentruota emulsija.                

Poveikis ligoms:

Visų trijų veikliųjų medžiagų kombinacija padeda efektyviau sunaikinti svarbiausius javų ligų sukėlėjus. Geriausias efektyvumas pasiekiamas, kai fungicidas yra naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams. Ypač tai aktualu tokioms ligoms kaip kviečių dryžligė, tinkliškoji dryžligė ir septoriozė. Pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams taip pat tikslinga panaudoti VARIANO XPRO, tačiau poveikis ligoms gali sumažėti. VARIANO XPRO apsaugo miežius nuo fiziologinių lapų ligų, kurios susidaro ne dėl grybinių ligų, o dėl tam tikrų aplinkos sąlygų, pvz. intensyviai šviečiant saulei, kai yra aukšta temperatūra ir sausa, nubyrėjus žiedadulkėms ant lapų, esant jautresnei veislei. VARIANO XPRO suteikia augalams žalinimo efektą, todėl augalai ilgiau išlaiko žaliąjį lapų plotą.

Rekomendacijos:

  • Miežiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61). Nuo varpų ligų purškiama plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 51–61).

  • Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).

  • VARIANO XPRO naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią VARIANO XPRO normą.

  • Rekomenduojama norma 1,0 - 1,25 l/ha.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 200-400 l/ha

Pakuotė: 5 l.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.