Fungicidai

Ascra XPRO

Sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė.

Ascra XPRO

Sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių rugių bei avižų ligų.

Veikliosios medžiagos: biksafenas 65 g/l (6,37 %), fluopiramas 65 g/l (6,37 %), protiokonazolas 130 g/l (12,75 %)

Pavidalas: koncentruota emulsija.                

Poveikis ligoms:

Į fungicido ASCRA XPRO sudėtį įeina 3 veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms: biksafenas priklauso karboksamidų cheminei grupei, sukcinato dehidrogenazės inhibitoriams (SDHI), medžiagoms, kurios sutrikdo kvėpavimo procesą grybo ląstelėse, yra lokalaus sisteminio poveikio; fluopiramas priklauso benzamidų cheminei grupei, sukcinato dehidrogenazės inhibitoriams (SDHI), kurie sutrikdo grybo ląstelės kvėpavimo procesą, ši veiklioji medžiaga veikia translaminariniu būdu; protiokonazolas priklauso triazolų cheminei grupei, demetilinimo inhibitoriams (DMI), kurie trukdo susiformuoti grybo ląstelės membranai.

Rekomendacijos:

  • Nuo lapų ligų purkšti prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams arba ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61).

  • Nuo varpų ligų purkšti nuo plaukėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 51–61).

  • Taip pat didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių javuose. Jei pasėlius sezono metu fungicidais planuojama purkšti du ar tris kartus, tuomet rekomenduojame naudoti mažesnes registruotas normas. Mažesnės normos naudojamos mažiau jautrių ligoms veislių javuose.

  • Rekomenduojama norma 0,6 - 1,5l/ha.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 100-300 l/ha

Pakuotė: 5 l.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.