Fungicidai

Epox Top

Triazolų ir morfolinų klasės sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių ir vasarinių miežių ir kvietrugių apsaugai nuo grybinių ligų.

Epox Top

Triazolų ir morfolinų klasės sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių
bei žieminių ir vasarinių miežių ir kvietrugių apsaugai nuo grybinių ligų.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 40 g/l, fenpropidinas 100 g/l

Pavidalas: koncentruota emulsija.                

Poveikis ligoms:

Fenpropidinas – yra sisteminis morfolinų grupės fungicidas, pasižymintis labai geru gydomuoju ir apsauginiu veikimu prieš miltligę. Jis veikia daugelį biocheminių procesų, todėl miltligė neįgijo atsparumo šiam fungicidui. Fenpropidinas greitai įsisavinamas, veikia prie žemų temperatūrų (+5 oC). Fenpropidinas taip pat veikia prieš rūdis ir dalinai prieš lapų septporiozę. Epoksikonazolas - yra labai plataus veikimo spektro sisteminis triazolų grupės fungicidas, blokuojantis ergosterolio, parazitinių grybų ląstelės membranos statybinės medžiagos sintezę. Jis įsisavinamas šiek tiek lėčiau už fenpropidiną, bet ilgiau veikia. Epoksikonazolas labai efektyvus prieš pagrindines javų ligas – lapų ir varpų septoriozes, rūdis, kviečių ir miežių dryžliges, rinchosporiozę ir dalinai prieš miltligę.

Rekomendacijos:

  • Epox Top nauojamas nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo vidurio (BBCH 31-55), pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.

  • Yra tikimybė, kad gali atsirasti patogeninių grybų rasės, atsparios fungicidų veiklioms medžiagoms, todėl susiklosčius nepalankioms sąlygoms gali sumažėti produktų efektyvumas.

  • Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25 ºC arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

  • Rekomenduojama norma 1,5 - 2,0 l/ha.

Tirpalo kiekis: Tirpalo kiekis 250-400 l/ha

Pakuotė: 5 l.

Sandėliavimas: Laikyti produktą originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekamoje vietoje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.