Augimo reguliatoriai

Terpalas 460 g/l v.t.k.

Terpalas 460 g/l v.t.k.
Naudojimas:

Žemės ūkio augalai 

Preparato norma, l/ha 

Purškimo laikas 

Didžiausias purškimų skaičius 

Žieminiai kviečiai 

1,0-1,5 

Pasėliai purškiami nuo antrojo bamblio susidarymo iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 32-47). 

Žieminiai rugiai 

1,0-1,5 

Pasėliai purškiami nuo antrojo bamblio susidarymo iki pasirodant paskutiniajam lapui (BBCH 32-37). 

 1

Vasariniai miežiai 

0,5-1,0 

Pasėliai purškiami nuo antrojo bamblio susidarymo iki pasirodant paskutiniajam lapui (BBCH 32-37). 

 1