Augimo reguliatoriai

Modus 250 g/l k.e.

Modus 250 g/l k.e.
Naudojimas:

Žemės ūkio augalai 

Preparato norma, l/ha 

Purškimo laikas 

Didžiausias purškimų skaičius 

Žieminiai kviečiai 

0,4-0,6 

Purškiama bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 32-33).